Vakuová prísavka MRTA611 (500kg)

Model MRTA611 prevzal osvedčenú konštrukciu P11104 a rozširuje ju na šesť tanierov, čím zvyšuje nosnosť a podporu ďaľších sklenených tabulí (je možné napr. dvíhať „na plocho“ až 3700 mm dlhé, 10mm silné kalené sklo).

Prísavka je vybavená dvoma nezávislými podtlakovými okruhmi rezervnými podtlakovými nádobami a audiovizuálný výstrahou ČSN EN 13155:A2. Je celkom autonomne s vlastnou bezúdržbovou vývevou. Nemá žiadné elektrické, ani vzduchové kábely, čo umožňuje manipuláciu s prísavkou.

Na prísavku je možné nasadiť taniere na ploché sklo, taniere na ohýbané sklo, taniere na kameň či taniere na sendvičové izolačné panely (s liniovou mikroprofilací).

Vakuová prísavka MRTA611 (500kg)

DOPYT NA PRODUKT